Počet záznamů: 1

Alfa-cyklodextrinový dimer, způsob jeho přípravy a jeho použití

 1. 1.
  0352781 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Kraus, Tomáš - Kumprecht, Lukáš - Buděšínský, Miloš
  Alfa-cyklodextrinový dimer, způsob jeho přípravy a jeho použití.
  [Alpha-cyclodextrin dimer, process for its preparation and its use.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 07.05.2010. Číslo patentu: 301772
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: cyclodextrins * inclusion complexes * disulfide bonds
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301772.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301772.pdf

  Řešení se týká alfa-cyklodextrinového dimeru vzorce V spojeného disulfidovými vazbami v polohách C6I-C6I' a C6IV-C6IV', způsobu jeho přípravy a jeho využití pro komplexace organických molekul a jejich opětovné uvolnění působením redukujících thiolů. Tento dimer vzorce V může být zvláště užitečný pro cílenou dopravu léčiv s vhodnou strukturou.

  The present invention relates to an alpha-cyclodextrin dimer of the general formula V coupled by disulfide bonds in positions C6eI-C6eI' and C6eIV-C6eIV', further to process for its preparation and its use for completing organic molecules and their re-detachment by the action of reducing thiols. This dimer of the general formula V can be particularly useful for targeted transport of medicaments with suitable structure.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192208