Počet záznamů: 1

Geoarcheologický výzkum halštatské zemnice v Modřicích u Brna

 1. 1.
  0352778 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jarošová, M. - Lisá, Lenka - Přichystal, A. - Parma, D. - Petr, L. - Kos, P.
  Geoarcheologický výzkum halštatské zemnice v Modřicích u Brna.
  [Geoarchaeological investigation of a sunken house from the Hallstatt period at Modřice near Brno.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 17, - (2010), s. 39-45 ISSN 1212-6209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: geoarchaeology * Hallstatt period * sunken house * micromorphology * south Moravia
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Geoarcheologické studium výplní zahloubených objektů skrývá do budoucna významný potenciál pro interpretace vzniku, využívání a zániku sídelních objektů. Jedním z příkladů, kde byl využit geoarcheologický přístup pro studium výplně takového nálezu, je halštatská zemnice v Modřicích u Brna. Cílem výzkumu bylo zhodnocení mikrostratigrafie výplně a v návaznosti na analytická datza následná interpretace složení výplně a způsobu jejího vzniku, tj. způsobu využívání a následného zanášení (zániku) zahloubeného objektu.

  There was studied the infilling of a sunken house from Modřice near Brno, dated to the Hallstatt period. on the base of geoarchaeological approach, the more precise interpretations were made concerning the way house was built, used and abandoned. The methods of micromorphology, magnetic susceptibility, simple chemical analyses and palynological determination were applied.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192205