Počet záznamů: 1

DERIVÁTY PAKLITAXELU PRO CÍLENÝ TRANSPORT CYTOSTATIKA

 1. 1.
  0352736 - UEB-Q 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Přibylová, M. - Dvořáková, M. - Vaněk, Tomáš
  DERIVÁTY PAKLITAXELU PRO CÍLENÝ TRANSPORT CYTOSTATIKA.
  [Paclitaxel Derivatives for Targeted Delivery to Cancer Cells.]
  Chemické listy. Roč. 104, č. 11 (2010), s. 1023-1028 ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: paclitaxel * targeted drug delivery
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.620, rok: 2010
  www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_104-issue_11-page_1023.html

  Cílené deriváty cytostatik jsou cenným přínosem při léčbě nádorových onemocnění. Bylo již publikováno mnoho prací na toto téma a jejich počet stále roste. Výběr molekul, které mohou působit jako navigátor cytostatika k určitým tkáním, závisí na stupni znalosti vlastností nádorových buněk. Lze tedy předpokládat, že se cytostatika budou stále zlepšovat. V této práci je uveden přehled prací, které se zabývají přípravou cílených derivátů paklitaxelu. Vhodné nosiče paklitaxelu ke specifickým tkáním jsou kyselina listová, kyselina hyaluronová, protilátky, peptidové hormony, steroidní hormony a sacharidy. Mnoho konjugátů paklitaxelu projevovalo slibnou protinádorovou účinnost v testech in vitro i in vivo. Naše laboratoř se zabývá přípravou konjugátů paklitaxelu především s peptidovými hormony, jejichž protinádorová účinnost se zjišťuje ve vybraných nádorových buněčných liniích. Příprava těchto konjugátů je předmětem patentu.

  Paclitaxel is an important anticancer drug, which is used for treatment of ovarian, breast and lung cancer. The paclitaxel treatment shows two main limitations – poor water solubility of the drug and lack of tumor-specificity. Conjugation of paclitaxel with specific targeting compounds might improve its effectivity and decrease undesirable side effects. This review resumes the research results in the last ten years. Many targeted conjugates of paclitaxel were developed, folic acid, hyaluronic acid, monoclonal antibodies, hormones, fatty acids and glucose being used as tumor-targeting moieties in the conjugates. The conjugates were tested for cytotoxicity; many of them possess a better anticancer activity than free paclitaxel. The targeted delivery of paclitaxel to cancer cells is a potential promising chemotherapy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192180