Počet záznamů: 1

Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupností bydlení

 1. 1.
  0352659 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mikeszová, Martina - Lux, Martin - Sládek, Jan
  Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupností bydlení.
  [Consequences of Housing Prices Trends on Potential and Acute Risk of Housing Unaffordability.]
  Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing, 2010 - (Kuda, F.; Lux, M.), s. 11-47. ISBN 978-80-7431-026-3
  Grant CEP: GA MMR WD-05-07-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Housing Affordability * Social Exclusion * Rental Housing
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zabývá analýzou finanční nedostupnosti bydlení v ČR v letech 2000- 2009. Cílem kapitoly je zmapovat (1) typy domácností, které byly ohroženy nedostupností bydlení na základě analýzy vývoje příjmů a nákladů, (2) typy domácností, které pociťovaly finanční obtíže v souvislosti s úhradou nákladů na bydlení, (3) typy domácností ohrožených nedostupností bydlení v souvislosti s hospodářskou krizí, (4) skupinu domácností potýkající se sociálním vyloučením.

  The chapter deals with an analysis of housing unaffordability in the Czech Republic from 2000 to 2009. The objective is (1) to map the types of households potentially at risk of being unable to afford housing based on analysis of incomes and housing prices (2) to map the types of households with subjective feeling of being unable to afford housing (3) to map the types of households at risk of housing unaffordadility following economic crisis (4) to map of social excluded groups.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192123