Počet záznamů: 1

Využití GIS pro výzkum římského vojenského zásahu na barbarské území ve střední Evropě v době markomanských válek. Úvod do problematiky a perspektivy

 1. 1.
  0352644 - ARUB-Q 2015 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
  Využití GIS pro výzkum římského vojenského zásahu na barbarské území ve střední Evropě v době markomanských válek. Úvod do problematiky a perspektivy.
  [Application of GIS in research of Roman military impact on barbarian territory in the central Europe during Marcomannic wars – introduction and perspectives.]
  Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010 - (Beljak, J.; Březinová, G.; Varsik, V.), s. 247-289. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 10. ISBN 978-80-89315-24-6.
  [Protohistorická konferencia /5./. Nitra (SK), 21.09.2009-25.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Roman period * Marcomannic wars * Roman army
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Přírodní prostředí vždy hrálo významnou roli při utváření lidských aktivit v prostoru a představuje významnou součást v procesu poznání archeologických struktur. Aspektů interakcí mezi lidskými komunitami a jejich životním prostředím je nekonečné množství. Vzhledem ke značnému geografickému rozsahu římského vojenského zásahu na územích severně od středního Podunají (Morava, JZ Slovensko a Dolní Rakousko) během markomanských válek (172 až 180) je tato problematika vhodná pro aplikaci GIS analýz. Hlavním cílem příspěvku je poukázat na některé faktory, jež mohly ovlivnit koncepci římské logistiky a strategického uvažování. Evidence přítomnosti římské armády na dotčeném území jsou unikátním archeologickým pramenem, jehož prostorové aspekty je možné zkoumat také za pomocí GIS. Prezentovaný přehled některých základních metod poukazuje na postupy, které mohou v budoucnu napomoci odkrýt některé vzájemné prostorové vztahy.

  The environment always featured important determinant of men’s activity in space and represents essentials part in process of cognition of previous cultures. There are countless aspects of interactions between human communities and the environment. Because of its vast geographical impact Roman military invasion within territories north of Middle Danube (Moravia, SW Slovakia and Lower Austria) during the Marcomannic wars (172 to 180 AD) represent appropriate domain of questions for GIS application. The base topic of this paper aims to explore some factors which might have influenced Roman logistic behavior. Local evidences of the Roman military presence are unique archaeological sources of information and its spatial aspects are convenient for GIS application. We would like to outline here some basic GIS methods and analyses which may reveal some additional spatial relations in future.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192111