Počet záznamů: 1

Bacon a Whitehead o metafyzice a estetice

 1. 1.
  0352604 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Andrle, Michal
  Bacon a Whitehead o metafyzice a estetice.
  [Bacon and Whitehead on metaphysics and aesthetics.]
  Krása - Krajina - Příroda I. Praha: Dokořán, 2009 - (Stibral, K.; Dadejík, O.), s. 176-183. ISBN 978-80-7363-286-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Whitehead * Bacon * philosophy * philosophy of science * aesthetics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Příspěvek předestírá "spekulativní tezi" o dvou koncových bodech jisté linie myšlení v britském myšlení. Jedním z jejích krajních bodu je "prorok" novověké mentality Francis Bacon, který své dílo zasvětil boji proti neplodné spekulaci, jehož součástí byl i boj o odstranění pojmu účelové příčiny z filosofického vokabuláře. Na druhé straně stojí A.N. Whitehead, v jehož pozdní metafyzice se navrací jak důraz na spekulaci jakožto filosofickou metodu, tak specifické pojetí účelové příčinnosti jakožto kategorie relevantní pro metafyzický výklad reality. Autor konstatuje, že Whiteheadovo dílo v jistém smyslu ukončuje etapu, v níž si filosofie přírody vystačila principy deklarovanými Baconem a otevírá tak možnost plnějšího uchopení reality, jehož součástí je zahrnutí estetické zkušenosti jakožto svébytného zkušenostního prvku.

  The book chapter presentsa "speculative thesis"concerning two end-points in a certain line of British thought. One of the end-points can be found in the work of "prophet" of modern mentality Francis Bacon, who devoted his life-time work to the struggle against barren speculation. His efforts included enthusiastic fighting against "teleology" as a legitimate part of philosophic vocabulary. The other end-point is to be distinguished in thinking of A.N. Whitehead. In his late comprehensive metaphysics he argues that speculation and generalization ought to form a part of philosophic scrutiny. He also includes specific form of teleology (under the guise of "subjective aim") into his metaphysical treatment of reality. The present author states that Whitehead's late writings terminate (in some respects) the period of sufficiency of baconian principles to the philosophy of nature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192079