Počet záznamů: 1

Whiteheadova filosofie přírody, se zvláštním zřetelem k "londýnskému" období

 1. 1.
  0352603 - FLU-F 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Andrle, Michal
  Whiteheadova filosofie přírody, se zvláštním zřetelem k "londýnskému" období.
  [Whitehead's Philosophy of Nature, with a Special Respect to the "London" period.]
  Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 451 s. ISBN 978-80-87378-22-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: English philosophy * 20th century * philosophy of nature * process philosophy * theory of relativity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Monografie Michala Andrleho zachycuje Whiteheadovo myšlení ve fázi, kdy se snažil o filosofický projekt nižší obecnosti, než je jeho pozdní obecná metafyzika, tzv. "panfyziku" neboli nejobecnější přírodní filosofii. Tuto teorii postupně zformuloval během svého londýnského pobytu v letech 1910-1924. Jeho panfyzika není pouze filosofickým zevšeobecněním fyziky, ale sloužila také za základ pro jeho alternativu vůči Einsteinově obecné teorii relativity, vyjádřenou matematickým jazykem. Časový odstup od doby jejího vzniku umožnil autorovi jak možnost srovnání s Whiteheadovou pozdní filosofií, tak recentnějšími podobami filosofie vědy a poněkud opožděně tak alespoň částečně splatit dluh, který česká filosofie vůči světové procesuální filosofii měla.

  Andrle's scholarly monograph takes up a specific stage of Whitehead's thought, in which he tried to develop the project of the most general natural philosophy or "Pan-Physics." This theory was laid down during Whitehead's residency in London between 1910 and 1924 and represents a philosophical project of lower level of generality than his later general metaphysics. Pan-Physics is not only philosophically generalized physics but serves also as the basis for his alternative to Einstein's general theory of relativity expressed in mathematical language. The time lag of almost hundred years allows Andrle to compare this stage of Whitehead's thought with both his later philosophy and the more recent approaches in philosophy of science. Within Czech philosophy the book represent a long-awaited and unique treatment of process philosophy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192078