Počet záznamů: 1

Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I

 1. 1.
  0352527 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Janiš, Dalibor
  Moravský zemský sněm na prahu novověku. Edice Památek sněmovních z let 1518–1570. 1. Památky sněmovní I.
  [The Moravian Provincial Assembly in the 16th Century. The Edition of the Assembly Records (Památky sněmovní) from 1518 to 1570. 1. The Assembly Records (Památky sněmovní I).]
  Praha: Historický ústav, 2010. 504 s. Prameny k českým dějinám 16.-18. století, 1-1. ISBN 978-80-7286-103-3
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/2082
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Moravia * Provincial Assembly * provincial law
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kritická edice agendy moravského zemského sněmu zahrnující zvláštní rukopisy - Památky sněmovní z let 1518-1570. Tyto zápisy (usnesení a artikuly) jsou významným pramenem pro historii raně novověké Moravy a celého českého státu.

  The critical edition of the agenda of the Moravian Provincial Assembly includes the special volumes - the Memories of the Moravian Provincial Assembly from 1518 to 1570. These records (decisions and articles of law) are the important source for the history of early modern Moravia and the whole Bohemian state.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192017