Počet záznamů: 1

Srovnání propustnosti uhlí ze sloje 504 (sedlové vrstvy) a ze sloje 080 (petřkovické vrstvy) pro různé plyny

 1. 1.
  0352525 - UGN-S 2011 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Konečný, Pavel - Kožušníková, Alena
  Srovnání propustnosti uhlí ze sloje 504 (sedlové vrstvy) a ze sloje 080 (petřkovické vrstvy) pro různé plyny.
  [Comparison of coal permeability from 504 seam (Saddle Member) and from 080 seam (Petřkovice Member) for different gases.]
  Sympozjum Geologia Formacji Weglonosnych Polski /33./ - Materialy. Kraków: AGH Kraków, 2010 - (Lipiarski, I.), s. 35-40. ISBN 978-83-919850-6-4.
  [Sympozium Geologia Formacji Weglonosnych Polski. Kraków (PL), 21.05.2010-22.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: coal * permeability * gases
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  U dvou typů uhlí z hornoslezské pánve bylo realizováno měření propustnosti v trojosém stavu napjatosti pro různé plyny (helium, dusík a CO2). Bylo prokázáno, že helium a dusík se chovají jako inertní plyny na rozdíl od CO2. U tohoto plynu docházelo k výrazné sorpci na uhelnou hmotu , což mělo za následek snížení propustnosti.

  The influence of different reference gases on permeability of coal samples was studied on two coal types from the Upper Silesian Coal Basin. Measurement of permeability for helium, nitrogen and carbon dioxide was performed in triaxial state of stress in laboratory conditions. It was proved, that helium and nitrogen behave as inert gases, in contrast to carbon dioxide where strong sorption on coal was observed. This sorption induced decrease of permeability.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192015