Počet záznamů: 1

Srovnání vlivu systémové aplikace non-kompetitivních a use-dependentních NMDA antagonistů na lokomoční aktivitu a kognitivní funkce u laboratorního potkana

 1. 1.
  0352522 - FGU-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Valeš, Karel - Rambousek, Lukáš - Stuchlík, Aleš - Chodounská, Hana - Vyklický ml., Ladislav
  Srovnání vlivu systémové aplikace non-kompetitivních a use-dependentních NMDA antagonistů na lokomoční aktivitu a kognitivní funkce u laboratorního potkana.
  [Comparison of effects of systemic application of non-competitive and use-dependent NMDA antagonists on the locomotor aktivity and cognitive function in the laboratory rat.]
  Psychiatrie. Roč. 14, Suppl.2 (2010), s. 26-30 ISSN 1211-7579
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MZd(CZ) NR9180; GA MZd(CZ) NS10365; GA ČR(CZ) GA203/08/1498
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: NMDA receptor * glutamate excitotoxicity * NMDA antagonists
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Cílem této studie je srovnat psychotomimetický účinek non-kompetitivních a use-dependentních NMDA antagonistů na lokomci a kognici. Podání non-kompetetivních antagonistů dávkově závisle zhoršilo kognitivní výkonost a indukovalo hyperlokomoci. Use-dependentní NMDA antagonisté nemělí vliv na kognici, ale vyvolávali hyperlokomoci. Voltage-independentní use-dependentní NMDA antagonista neměl dokonce vliv na kognici ani lokomoční aktivitu

  Aim of the study is to compare unwished psychotomimetic properties of non-competitive NMDA antagonists and use-dependent NMDA antagonists. Systemic administration of non-competitive antagonists ketamine and MK-801 induced dose dependent hyperlocomotion. Furthermore these agents disrupt the cognitive performance. The use-dependent NMDA antagonists did not significantly affect cognitive performance, but slightly increase locomotory activity. Only the voltage-independent use-dependent NMDA antagonist did not affect any of studied parameters
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192013