Počet záznamů: 1

28. říjen a jeho podoby

 1. 1.
  0352521 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hájková, Dagmara
  28. říjen a jeho podoby.
  [28th October and its Representations.]
  1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 - (Kostrbová, L.; Malínská, J.), s. 219-232. České křižovatky evropských dějin, 1. ISBN 978-80-86495-57-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1939 * national identity * festivity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  28. říjen byl jako den nezávislosti zákonně ustanoven státním svátkem v roce 1919. Proměny jeho výkladu, způsob oslavování a ukotvení v zákoně charakterizují politický vývoj Československa ve dvacátém století. Nový svátek byl sice zamýšlen jako integrující prostředek pro prvorepublikovou společnost, současně však v sobě obsahoval nacionální, sociální a ideové spory a nebyl bez výhrad akceptován většinou společnosti. Oslavy 28. října byly zakázány v době Protektorátu. Po druhé světové byly přiřazeny k tomuto svátku i jiné významy. V roce 1945 se stal dnem znárodnění a v roce 1968 dnem federalizace. V době komunismu byl jeho původní význam potlačen. V roce 1951 přestal být státním svátkem a byl znovu uzákoněn až v roce 1988.

  28th October (Independence day) was established in law in 1919 as the first state holiday for the newly created Czechoslovakia. Changes in its exposition and the way it was celebrated and enshrined in law characterized political developments in Czechoslovakia during the twentieth century. The new holiday was meant to become a focus of integration for society in the First Republic, but at the same time it contained within itself national, social and ideological contradictions, because it was not fully accepted without reservations by the population as a whole. Its commemoration was prohibited under the Protectorate, and after the Second World War other meanings were gradually added, making it Nationalization Day in 1945 and Federalization Day in 1968. Under Communism its original significance was suppressed. In 1951 it ceased to be a state holiday and only became one again in 1988.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192012