Počet záznamů: 1

Právník v byrokratickém aparátu – K juristickým kariérám v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století

 1. 1.
  0352406 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Sterneck, Tomáš
  Právník v byrokratickém aparátu – K juristickým kariérám v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století.
  [Jurist in the bureaucracy – About the Lawyer-Careers in the Habsburg Monarchy at the Turn of the 18th – 19th Centuries.]
  Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno: Matice moravská, 2010 - (Jan, L.; Janiš, D.), s. 244-262. Země a kultura ve střední Evropě, 13. ISBN 978-80-86488-65-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Jurists * Habsburg Monarchy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá právnickými kariérami v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století na několika modelových příkladech.

  The study deals with the lawyer-careers in the Habsburg Monarchy at the turn of the 18th – 19th centuries on some test examples.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191915