Počet záznamů: 1

Geomechanické a geofyzikální zkušenosti z dosavadní exploatace ochranného pilíře centrálních jam Doubrava

 1. 1.
  0352347 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubica, M. - Holečko, J. - Ptáček, Jiří
  Geomechanické a geofyzikální zkušenosti z dosavadní exploatace ochranného pilíře centrálních jam Doubrava.
  [Geomechanical and geophysical experience gained in the process of exploration in the safety pillars of former shafts Doubrava.]
  Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Vol. 2010/1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Koníček, P.; Souček, K.), s. 165-178. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-93-7.
  [Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Ostravice (CZ), 06.05.2010-07.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: excavation in the safety pillars * geomechanics * geophysics
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  V oblasti ochranného pilíře centrálních jam někdejšího dolu Doubrava jsou ve vrstvách produktivního karbonu zastoupeny všechny stratigrafické jednotky vrstevního sledu počínaje slojí I vrstev doubravských, přes sloje svrchních a spodních vrstev sušských a sedlových karvinského souvrství až po sloje ostravského souvrství.

  The excavation in the safety pillars is in mostly cases specific minig problem. It is primarily related to the properties of rock mass and to the long-term excavation in the circumjacent part of the deposit. That is why the high stres concentration acumulates and consequently rock burst risk is rising there. In our contribution, we would like to state the first geomechanical and geophysical experiences from the excavation in the safety pillar of former shafts Doubrava in the north part of Karviná subbasin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191872