Počet záznamů: 1

Interpretace napětí na základě řešení ohniskových mechanismů

 1. 1.
  0352344 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ptáček, Jiří - Mořkovská, E.
  Interpretace napětí na základě řešení ohniskových mechanismů.
  [Stress state interpretation based on focal mechanism solution.]
  Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Vol. 2010/1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Koníček, P.; Souček, K.), s. 239-251. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-93-7.
  [Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Ostravice (CZ), 06.05.2010-07.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: stress * stress fields * focal mechanism
  Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí

  Knowledge of stress strain fields and their development is the fundamental for all mine working and for its right planning most importantly in the rock burst risk regions. A model of recent stress fields in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin has been interpreted. Stresses causing Variscan structural tectonic pattern in USCB based on paleostress analyse have been took for starting point of research. It was took account the influence of Alpine deformation due to Carpathian nappes. There were more stress tensor gauging realised for recent stress state determination in the region above all using hydrofrac and treated overcoring methods during last ten years. It’s becoming apparent that for information of recent stress fields is usable the interpretation of focal mechanisms of energetic significant mine induced seismic events, which were observed here more than ten years.

  Důlní otřesy vznikají za spolupůsobení přírodních a technologických faktorů. Obecně se má zato, že hlavními příčinami horského otřesu jsou nepříznivé geologické a geomechanické vlastnosti strukturních jednotek horského masivu a konsekventně tím způsobená nepříznivá, nerovnoměrně rozložená napěťová pole. Pro verifikaci tvaru napěťových polí a strukturního, napěťodeformačního modelu interpretovaného na základě paleonapěťové analýzy v české části hornoslezské pánve byla v rámci řešení projektu GAČR realizována měření pro zjišťování recentních napětí. Záměrem výzkumu bylo vytvoření modelu napěťodeformačních polí v sedimentárním uhelném ložisku a jeho srovnání s původním modelem interpertovaným na základě paleonapěťové analýzy. Pro studium byla vybrána nejvýchodnějčí část karvinské dílčí pánve.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191869