Počet záznamů: 1

Aparaturní vybavení pro měření lomové houževnatosti hornin

 1. 1.
  0352312 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vavro, Leona
  Aparaturní vybavení pro měření lomové houževnatosti hornin.
  [Test equipment for measurement of the rock fracture toughness.]
  Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Vol. 2010/1. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2010 - (Koníček, P.; Souček, K.), s. 309-314. Documenta Geonica. ISBN 978-80-86407-93-7.
  [Tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium /3./. Ostravice (CZ), 06.05.2010-07.05.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: fracture toughness * rock * extensometer * damage process
  Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje

  Při zkoumání chování hornin během jejich porušování pomocí geomechanických metod lze pozorovat vznik a šíření trhlin. Popisem trhlin jakožto nespojitostí se zabývá lomová mechanika. Příspěvek je věnován vývoji metodiky měření lomové houževnatosti hornin v podmínkách laboratoří Ústavu geoniky v Ostravě s důrazem na přípravu zkušebních těles a testovacího zařízení.

  Presented contribution provides basic knowledge of development in the methodology of rock fracture toughness measurement in the laboratories of the Institute of Geonics AS CR in Ostrava. Fracture toughness is a relatively new parameter in geomechanics; the laboratory preparation of rock specimen is very time consuming. The fracture toughness of rocks may be practically used in a wide range of application; e.g. prediction of the anomalies in the geomechanics processes like the rock bumps.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191846