Počet záznamů: 1

Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století

 1. 1.
  0352191 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Horníčková, Kateřina
  Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století.
  [Prague Bishop Meinhard an Art Patronage in the 12th Century.]
  Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010 - (Studničková, M.), s. 245-249. ISBN 978-80-7422-031-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: art patronage * Early Middle Ages * early medieval
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text přináší nové pramenné informace o formách raně středověkého uměleckého patronátu v Čechách, a to rodiny krále Vladislava I a sester z Bergu a jejich chráněnce, biskupa Meinharda. Cílem je ukázat, že Čechy měly umělecké vazby na německé reformní kláštery 12. století a text tak opravuje v literatuře často uváděnou tezi o izolaci Čech v této době.

  The text brigs up new source information on the early medieval art patronage in Bohemia, on the patronage of the king Vladislaus I, the sisters of Berg and their protégé, bishop Meinhard of Prague. It aims to show that Bohemia had early links to German reform monasteries of the 12th century and corrects often presumed concept of the 12th-century Bohemia's isolation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191762