Počet záznamů: 1

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

 1. 1.
  0352131 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Halas, Petr
  Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině.
  [Entry to reconstruction of potential natural vegetation of forest fragments in Českomoravská vrchovina highlands.]
  Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, s. 111-115. ISBN 978-80-7375-363-4.
  [Geobiocenologická konference. Brno (CZ), 06.11.2009-07.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0821
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: potential natural vegetation * forest fragments * biodiversity
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území

  Biodiverzita a struktura lesní vegetace jsou důležité nástroje pro rekonstrukci charakteru přírodní krajiny. Jedním z podkladů vysvětlujících aktuální druhovou rozmanitost může být rekonstrukce potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů. Důležité jsou jak historie krajiny, tak i způsoby lesního hospodaření. Současná druhová skladba lesních fragmentů odráží nejen abiotické podmínky, ale rovněž změny na úrovni krajiny.

  The biodiversity and the forest vegetation structure are important instruments for the reconstruction of the potential nature landscape situation. One of the basis to explain actual biodivesity may be an attempt to the reconstruction of the potential nature vegetation of the forest fragments. Landscape history, methods of the forest and agricultural management are very important. The actual biodiversity of the forest fragments need not respond to abiotic conditions only but also to the changes of whole landscape.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191712