Počet záznamů: 1

Ke čtení a výkladu Hérakleitova textu

 1. 1.
  0352104 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kurzová, Helena
  Ke čtení a výkladu Hérakleitova textu.
  [Readings and interpretations of Heraclitus' text.]
  Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 37-77 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Heraclitus * textual criticism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Příspěvěk se zabývá některými Hérakleitovými zlomky, u nichž autorka navrhuje novou interpretaci nebo argumentačně podporuje některý z dosavadních výkladů. V některých případech je preferováno rukopisné čtení před nevhodnými textově kritickými zásahy (zejména B 26, B 41, B 50, B80). Jindy jde o rozbor interpretačních variant způsobených morfologickou (B 29, B 33) nebo syntaktickou nejednoznačností (B 18, B 35, B 112).

  The article deals with some of Heraclitus fragments having more interpretational possibilities. In several cases the reading of the manuscripts is preferred before the "emendations", so especially B 26, B 41, B 50, B 80. In other cases the analysis and evaluation of interpretational variants caused by the morphological homonymy or polyfunctionality (B 29, B 33) or by the syntactic ambiguity B 18, B 35, B 112) is given.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191690