Počet záznamů: 1

Inovační aktivita firem a konkurence

 1. 1.
  0352081 - NHU-N 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zemplinerová, Alena
  Inovační aktivita firem a konkurence.
  [Innovation activity of firms and competition.]
  Politická ekonomie. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 747-760 ISSN 0032-3233
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC10062; GA MŠk LC542
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: innovation * market concentration * competition
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.650, rok: 2010

  Cílem článku je ověřit zda existuje systematický vztah mezi velikostí firmy a výzkumně-vývojovou aktivitou firem a zda je odvětvová koncentrace významnou determinantou této aktivity.

  The aim of the article is to investigate if there exists a systematic link between size of the firm, market concentration and R&D activity of firms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191672