Počet záznamů: 1

Užívání jazyka jako kreativní proces

 1. 1.
  0351976 - SLU-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Savický, Nikolaj
  Užívání jazyka jako kreativní proces.
  [Language usage as a creative process.]
  Užívání a prožívání jazyka. Praha: Karolinum, 2010 - (Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.; Havlová, E.), s. 67-70. ISBN 978-80-246-1756-5.
  [Užívání a prožívání jazyka. Praha (CZ), 15.04.2009-17.04.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: language usage * linguistics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Pozornost je věnována dynamickým procesům probíhajícím v jazyce, zejména inovacím, v nichž se projevuje kreativita mluvčích.

  Close attention paid to dynamic processes proceeding in languages conduces systematic revealing of language innovations, in which language users´ creative potencies are evident.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191596