Počet záznamů: 1

Nelogický dialogos mnoha elejských cizinců: Zatrolená dynamis!

 1. 1.
  0351974 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Nelogický dialogos mnoha elejských cizinců: Zatrolená dynamis!.
  [The Unlogical Dialogos of a Host of Eleatic Strangers: Damned Dynamis!.]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 132-141 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Plato * Sophist * ancient Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek kriticky zhodnocuje průběh sedmého mezinárodního Symposia Platonicum Pragense pořádaným Českou platónskou společností, jak ve vztahu k minulým ročníkům, tak v porovnání s převažujícím pohledem mezinárodního bádání. Autor se zejména zaměřuje na srovnání kvality příspěvků českých a zahraničních účastníků. Konference se uskutečnila 11.-14. XI. 2009 v Praze a byla věnována dialogu Sofistés. Autor předkládá recenze všech sedmnácti příspěvků; zachyceny jsou rovněž zásadní kritické postřehy účastníků, které zazněly v tentokrát mimořádně otevřených a plodných diskusích k jednotlivým příspěvkům.

  The article critically evaluates the Seventh International Symposium Platonicum Pragense organized by the Czech Plato Society, both in relation to previous years, as compared with the prevailing view of international research. The author focuses particularly on the quality of the papers of Czech scholars in comparison with contributions of foreign participants. The conference took place 11 to 14 XI. 2009 in Prague and was devoted to dialogue Sophist. The author presents a review of all seventeen contributions. Reported are also essential ideas and critical insights of participants that have been made at this time extremely open and fruitful discussions on each paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191595