Počet záznamů: 1

Ísokratova praktická filosofie a její závislost na Gorgiovi z Leontín

 1. 1.
  0351966 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Ísokratova praktická filosofie a její závislost na Gorgiovi z Leontín.
  [Practical Philosophy of Isocrates and its Dependence on Gorgias of Leontin.]
  Aithér. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 79-107 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Isocrates * Gorgias * Antidosis
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek je věnován filosofické interpretaci Isokratova spisu Antidosis. Sestává z šesti oddílů. Nejprve je čtenářům krátce představena Antidosis, její intertextuální vazby na starší Isokratova díla i její paralely s Platónovou Apologií. Zároveň si autor všímá Isokratova přihlášení se k sofistům, které dříve po vzoru svého učitele Gorgii odmítal. Druhý oddíl je věnován právě Gorgiovi. Stručně je shrnuta autorova starší monografie, která obsahuje rozsáhlou interpretaci Gorgiovy filosofie nebytí. Dále autor stručně referuje svou interpretaci Gorgiovy logoplastiky – tedy rétorické filosofie z Heleny a Palaméda.

  The article is aimed at the philosophical interpretation of Isocrates' work Antidosis. It consists of six sections. First, Antidosis is briefly introduced to readers with its intertextual links to earlier works of Isocrates and its parallels with Plato's Apology. At the same time the author notes Isocrates' linking with sofists previously refused by him after the fashion of his teacher Gorgias. The second section is devoted to Gorgias. It is briefly summarizing the author's earlier monograph, which contains an extensive interpretation of Gorgias' philosophy of non-being. Furthermore, the author reports its interpretation of Gorgias logoplastics - a rhetorical philosophy of Helen and Palamedes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191587