Počet záznamů: 1

Filosofie a politika v počátcích filosofie

 1. 1.
  0351951 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hobza, Pavel
  Filosofie a politika v počátcích filosofie.
  [Philosophy and Politics in the Beginning of Philosophy.]
  Aithér. Roč. 2, č. 3 (2010), s. 127-135 ISSN 1803-7860
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Ancient Philosophy * Plato * Origin of Philosophy
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Anotace v originále: Ve svém článku jsme se pokusil ukázat, že ve svých počátcích byla filosofie velmi úzce provázána s politikou. Navíc samotný termín filosofie pro označení specifické filosofické činnosti začal používat teprve Platón ve svých středních dialozích.

  Anotace v angličtině: In my paper I have tried to show that in its beginning philosophy was very closely related to politics. Moreover the very term 'philosophy', meaning our notion of philosophical activity, was first used only in Plato's middle dialogues.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191575