Počet záznamů: 1

Projekt kritické teorie společnosti: od Horkheimera a Marcuseho k současnosti

 1. 1.
  0351945 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Hrubec, Marek
  Projekt kritické teorie společnosti: od Horkheimera a Marcuseho k současnosti.
  [The Project of the Critical Theory of Society: From Horkheimer and Marcuse to the Present.]
  Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Bratislava: Veda, Vydavataľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 87-108. ISBN 978-80-224-1131-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: critical theory * Horkheimer * Marcuse
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se zabývá tezemi, které byly formulovány v programových dokumentech kritické teorie - Tradiční a kritická teorie a Filosofie a kritická teorie a dalšími články, uveřejněnými ve třicátých letech, především těmi, které byly publikovány v časopise kritické teorie Zeitschrift für Sozialforschung.

  The article deals with theses as articulated in the programmatic documents of the Critical Theory Traditional and Critical Theory and Philosophy and Critical Theory, and with other articles published during the 30s, especially those printed in the Critical Theory journal Zeitschrift für Sozialforschung.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191571