Počet záznamů: 1

Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 4)

 1. 1.
  0351932 - SLU-S 2011 RIV CZ grk, old, lat, cze B - Monografie kniha jako celek
  Bláhová, Emilie - Čermák, Václav - Pilát, Štefan - Ribarova, Zdenka - Vařeková, Jarmila
  Řecko-staroslověnský index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 4).
  [Greek-Old Church Slavonic Index - Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 4).]
  1. - Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i: Praha: Euroslavica, 2010. 64 s. ISBN 978-80-86420-33-2
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900920901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Old Church Slavonic * Byzantine Greek * Lexicology * Lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Řecko-staroslověnský index přináší uživateli srovnání bohatství byzantské řečtiny se staroslověnštinou formou slovníkových statí. Pramennou bází jsou staroslověnské texty velkomoravského původu, které byly přeloženy z řecké předlohy. Sešit obsahuje srovnávací tabulky paralelních míst slovanských rukopisů (Žaltář, parimejník a další), jež mají usnadnit uživateli práci s Indexem a řecko-staroslověnská slovníková hesla: alfa-athalameutos.

  The Greek-Old Church Slavonic Index provides the user with a comparison of the lexical wealth of Byzantine Greek and Old Church Slavonic in the form of dictionary entries. The source base is Old Church Slavonic texts of Great Moravian origin, which were translated from Greek original texts. The volume comprises comparative tables of paralles locations in Slavonic manuscripts (Psaltery, Prophetology a.o.) to facilitate the user’s work with the Index and greek-old church slavonic dictionary entries: alpha-athalameutos.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191562