Počet záznamů: 1

Raně středověké kaptorgy v Čechách. Analýza nálezu z hrobu č. 22 na pohřebišti Klecany II

 1. 1.
  0351918 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Profantová, Naďa - Šilhová, Alena
  Raně středověké kaptorgy v Čechách. Analýza nálezu z hrobu č. 22 na pohřebišti Klecany II.
  [The early medieval special lockets/kaptorgas in Bohemia. Analysis of the find from grave no. 22 at Klecany II burial ground.]
  Památky archeologické. Roč. 101, - (2010), s. 283-310 ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/1135
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: female graves * Bohemia * metal kaptorga/locket * Early Middle Ages * protective amulet
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce detailně rozebírá nálezové okolnosti i inventář ženského hrobu 22 na malém pohřebišti Klecany II, okr. Praha-východ. Dospělá mladší žena byla vybavena masivními stříbrnými esovitě ukončenými záušnicemi, karneolovou perlou a dvěma specielními celokovovými noži v plátěném zdvojeném obalu. Nejcennějším předmětem byla stříbrná kaptorga zavěšená na hrudníku. Jedná se o schránku na ochranné amulety, ty tvořila lněná vlákna a zlomky kůstek. Infračervenou spektrografií byly zkoumány obsahy dalších schránek - tam se vyskytly textilie, vosk a chlup či vlas. Schránky se vyráběly ve 2. pol. 9. - do pol. 11. století, některé typy se rozšířily z Čech do Polska. Schránka z Klecan vznikla v Čechách okolo poloviny 10. století, do hrobu se dostala ve 2. pol. 10. století.

  39 early medieval graves were studied at the small burial ground Klecany II (Prague-East distr.). One of the richest female graves (no. 22) had a pair of silver temple rings with the S shaped endings, a carnelian pearl, two special solid metal knives and a silver trapezoidal kaptorga decorated with zoomorphic motif. This openable type of kaptorga (IB) is most commonly used in Bohemia. In kaptorga there were small pieces of bones and linen fibre, in the other Bohemian pieces also linen textile or wax or animal fur - typical magical aids. The Klecany kaptorga was produced in the middle of 10th century, the all grave could be dated to the 2nd half of 10th century. The special knives could be surgical instruments on the basis of metalographical and formal analyses.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191552