Počet záznamů: 1

Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí

 1. 1.
  0351854 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Malínská, Jana
  Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí.
  [The National and Democratic Aspect in the Czech Women’s Movement.]
  1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 - (Kostrbová, L.; Malínská, J.), s. 153-168. České křižovatky evropských dějin, 1. ISBN 978-80-86495-57-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia * history * women's movement
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Obnovení konstitucionalismu a parlamentarismu začátkem 60. let 19. století přineslo změnu politických poměrů, včetně modernizace spolkové legislativy. S rozvojem liberalismu souvisely i začátky cíleně rozvíjeného, organizovaného českého občanského ženského hnutí (především výrobních a vzdělávacích spolků). Příspěvek poukazuje na významné aktivity pokrokově orientovaného českého ženského hnutí, jež pozitivně ovlivnily postavení žen v rodině i ve společnosti.

  The renewal of constitutionalism and parliamentarianism in the early 1860s resulted in a gradual relaxation of political conditions including the modernization of legislation in the Habsburg Monarchy. Political liberalism made possible the advancement of the organized Czech woman’s movement (especially industrial and educational associations), aimed at achieving specific goals. The article focuses on those significant activities of the movement, which assisted the improvement of women’s position in the family and in society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191509