Počet záznamů: 1

Motiv ochrany domova v motlitbách a písních podle ústní tradice 19. a 20. století

 1. 1.
  0351832 - UEF-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Frolcová, Věra
  Motiv ochrany domova v motlitbách a písních podle ústní tradice 19. a 20. století.
  [The theme of home in prayers and songs recorded in oral tradition of the 19th and 20th centuries.]
  Folia ethnographica. Roč. 44, č. 1 (2010), s. 69-84 ISSN 0862-1209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: prayer * religious folk song * wedding feast * caroling
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Předmětem studie je obsah pojmu domov v motlitbách a písních, jak byly zaznamenány z ústní tradice 19. a 20. století. Prameny pocházejí z rukopisných sbírek Etnologického ústavu AV ČR. Motivy ochrany a žehnání domu se nacházejí v koledním obřadu a při svatební hostině. Komparace rukopisů s písněmi tištěnými v kancionálech poukazuje na recepci některých barokních duchovních písní a jejich přežívání v tradici 19. století.

  The paper deals the notion of home in prayers and songs recorded in oral tradition of the 19th ans 20th centuries. The sources are kept in manuscript collections of the Ethnographic Institute of the Czech Academy of Sciences. Motives of protection and blessing the house and family can be found especially in carolling ceremonies and wedding feasts. The comparision of manuscripts with songs printed im hymnaries shows the use of some baroque religious songs during wedding feasts and their survival in the tradition of the 19th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191491