Počet záznamů: 1

Mezi tělem a reprezentací: sexualita ve "Fenomenologii vnímání"

 1. 1.
  0351815 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fulka, Josef
  Mezi tělem a reprezentací: sexualita ve "Fenomenologii vnímání".
  [Between the body and representation: Sexuality in the "Phenomenology of Perception".]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 1 (2010), s. 23-34 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Merleau-Ponty * phenomenology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Předkládaná studie je komentářem kapitoly Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání, věnované otázce sexuality. Oproti tradičnímu kauzalistickému pojetí sexuálního chování jakožto souboru reflexů Merleau-Ponty staví pojetí sexuality jako specifického typu intencionality a vztahu mezi individuem a světem.

  This study is a commentary on the chapter of Merleau Ponty's Phenomenology of Perception that deals with the question of sexuality. In opposition to the traditional causal conception of sexual behaviour as a series of reflexes, Merlau-Ponty conceives sexuality as a specific type of intentionality and relation between the individual and the world.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191479