Počet záznamů: 1

Střední vrstvy v české společnosti a výzkumu: mizející nebo zapomenuté?

 1. 1.
  0351774 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Večerník, Jiří
  Střední vrstvy v české společnosti a výzkumu: mizející nebo zapomenuté?.
  [The middle class in Czech society and research: disappearing or forgotten?.]
  Lidé města. Roč. 12, č. 3 (2010), s. 475-497 ISSN 1212-8112
  Grant CEP: GA ČR GAP404/10/0032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: middle class * Czech sociology * post-communist transition
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Článek poskytuje stručný přehled osudů střední třídy v české společnosti a její reflexe v české sociologii. První část je věnována meziválečnému Československu, které bylo vnímáno jako středostavovská společnost. Druhá část popisuje potlačení podnikatelské střední třídy komunistickým režimem a její obnovu v 90. letech. Třetí část je věnována poválečnému sociologickému výzkumu, který se rozvinul zejména v období transformace.

  In the article, fates of the middle class in Czech society and its reflection in Czech sociology are briefly overviewed. The first part is devoted to the interwar Czechoslovakia which was reflected as a middle-class society. The second part depicts suppression of the entrepreneurial middle class by the communist regime and its resurrection since early 1990s. The third part is about after-war sociological research of this phenomenon, which has been developed somewhat more during transition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191452