Počet záznamů: 1

Kognitivní funkce makaků: mentální transformace geometrických stimulů

 1. 1.
  0351756 - FGU-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nekovářová, T. - Nedvídek, J. - Klement, Daniel - Rokyta, R. - Bureš, Jan
  Kognitivní funkce makaků: mentální transformace geometrických stimulů.
  [Cognitive functions of macaques: mental transformations of geometrical stimuli.]
  Psychiatrie. Roč. 14, Suppl.2 (2010), s. 38-42 ISSN 1211-7579
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/09/0286
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: macaques * mental transformation * spatial cognition
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Studovali jsme, jak makaci vnímají abstraktní geometrickou informaci zobrazovanou na počítačovém monitoru a jak tuto informaci používají pro orientaci v reálném prostoru. Prezentované stimuly byly navrženy jako jednoduchá symbolická reprezentace „odpověďového prostoru“, ve kterém makaci volili mezi jednotlivými diskrétními pozicemi. Byli tak nuceni dekódovat informaci obsaženou v jednom prostorovém rámci a transformovat ji pro orientaci (pro prostorovou volbu) v jiném prostorovém rámci. Stimuly, podle kterých se makaci měli orientovat, byly navrženy původně jako reprezentace „odpověďového prostoru“. Během experimentu jsme manipulovali jednotlivými geometrickými vlastnostmi stimulů, abychom identifikovali, které z těchto charakteristik jsou pro reprezentaci prostoru nejdůležitější. Identifikovali jsme několik možných strategií, které mohli makaci pro řešení úlohy používat

  We study how the monkeys perceive the geometrical information shown on the computer screen and how they use this information for orientation in the real space. Presented stimuli were designed as a simple symbolic representation of a „response space“ where the subjects choose among the particular separate positions. Therefore they had to decode the information from one spatial frame and use it for orientation in the other spatial frame. The stimuli provided for orientation were initially designed as a representation of the “response space”. During the experiment we manipulated particular geometrical features of the stimuli to identify which of these features are the most important for representation of the space. We proposed few possible strategies which the monkeys could use for solving the task
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191437