Počet záznamů: 1

Cestování na prahu novověku mezi mýtem a realitou

 1. 1.
  0351711 - HIU-Y 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pánek, Jaroslav
  Cestování na prahu novověku mezi mýtem a realitou.
  [The travels on the threshold of early modern period between myth and reality.]
  Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Roč. 3, č. [1] (2010), s. 25-32 ISSN 1803-411X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Travels * legendary tradition * images of civilisations * Early modern period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie o cílech českých cestovatelů od konce 15. do počátku 17. století, jejich představách a interpretacích, v nichž se prolínaly prvky empirického poznání a legendární tradice. Na tomto základě vznikaly také obrazy evropské, orientální a předkoloniální americké civilizace.

  A study in goals of the Czech travellers from the late 15th to the early 17th century, their ideas and interpretations; they combined different elements of empiric knowledge and legendary tradition and contributed to creating the images of European, Oriental and American pre-colonial civilisations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191405