Počet záznamů: 1

Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra

 1. 1.
  0351706 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pánek, Jaroslav
  Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra.
  [Petr Vok z Rožmberka. A Biography of a Renaissance Gentleman.]
  2., opravené a doplněné vydání. - Praha: Vyšehrad, 2010. 318 s. Velké postavy českých dějiin, 13. ISBN 978-80-7429-008-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Legendary tradition * Nobility * Rožmberk/Rosenberg family
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Životopis Petra Voka z Rožmberka (1539-1611) představuje výjimečnou osobnost v dějinách české šlechty, která se stala inspirací legend a moderní kulturní tvorby (beletrie, divadlo, film, opera). Na originálním pramenném výzkumu založená práce zároveň vystihuje podstatné stránky české společnosti 16. a počátku 17. století z hlediska kulturního, politického, národnostního a náboženského vývoje.

  The biography of Petr Vok of Rožmberk (1539-1611) deals with an extraordinary person in the history of Czech nobility who inspired legendary tradition and modern Czech culture (novel, drama, opera, film). Based on an original archive research the monography interpretes important problems of the Czech society of the 16th and early 17th century in the field of culture, politics, ethnicity and religion
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191401