Počet záznamů: 1

Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii: zpráva z jednání Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie – TIDE

 1. 1.
  0351676 - BC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrabák, J. - Bunček, M. - Dendis, M. - Horváth, R. - Chroňáková, Alica - Libra, A. - Nešvera, Jan - Pantůček, R. - Piskunová, N. - Plíšková, L. - Růžička, F. - Sauer, P. - Sedláček, I. - Trubač, P. - Žampachová, E. - Žemličková, H. - Scharfen, J.
  Aplikace metod molekulární genetiky v klinické mikrobiologii: zpráva z jednání Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie – TIDE.
  [The use of molecular genetics techniques in clinical microbiology – final report from the workshop of the Molecular Microbiology Working Group TIDE.]
  Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. Roč. 59, č. 3 (2010), s. 103-106 ISSN 1210-7913
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: molecular microbiology * typing * identification
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  V poslední dekádě došlo k velkému rozmachu využití molekulárně-genetických metod v klinické mikrobiologii. Tyto metody přinášejí nové poznatky a přístupy v celé oblasti mikrobiologie – v taxonomii a identifikaci mikrobů, diagnostice infekčních agens, epidemiologii infekčních onemocnění a antibiotické rezistence. Předkládaný text nabízí závěry z jednání Pracovní skupiny molekulární mikrobiologie (PSMM-TIDE) v rámci 2. výročního zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

  In the last decade, there has been a rapid development in the use of molecular genetics methods in clinical microbiology. Novel technologies bring new knowledge and approaches to various disciplines of microbiology – taxonomy, identification of microbes, clinical diagnosis, epidemiology of infectious diseases and antibiotic resistance. This article summarizes the conclusions from the workshop of the Molecular Microbiology Working Group TIDE held during the Second Annual Meeting of the Society for Medical Microbiology of the J. E. Purkyne Czech Medical Association.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191380