Počet záznamů: 1

K pojetí dobré vlády v Kronice zbraslavské

 1. 1.
  0351643 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dvořáčková-Malá, Dana
  K pojetí dobré vlády v Kronice zbraslavské.
  [The concept of good government in the Chronicle Zbraslav.]
  Za zdmi kláštera. Cisterciáci v českých dějinách. České Budějovice: Veduta, 2010 - (Dvořáčková-Malá, D.; Charvát, P.; Němec, B.), s. 82-97. ISBN 978-80-86829-52-4
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800150802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Peter of Zittau * kings of Bohemia * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Pojednání o ideálním obrazu středověkého vládce srovnává obsah tzv. knížecích zrcadel a Zbraslavské kroniky z počátku 14. století, která se zabývá sedmi českými panovníky. Studie prokazuje, že středověké autory a zde zejména Petra Žitavského, požadavky těchto zrcadel ovlivňovaly. Nejvýrazněji jsou podobné názory shodné s nedokončeným textem Tomáše Akvinského De regno ad regem Cypri. V souladu s jeho názory líčí i Zbraslavská kronika ideální vládce. Mají se řídit podle Božích zákonů a naplňovat středověkou etickou doktrínu čtyř kardinálních ctností.

  An ideal image of a medieval ruler is presented here with reference to texts of selected „princes´ mirrors“ (Fürstenspiegel) and of the Zbraslav Chronicle of the early 14th century. The Chronicle cover lives of seven kings of Bohemia. The text clearly shows that medieval authors, and especially Peter of Zittau, assessed their reigns according to the demands of the princes´ mirrors or other treatises on governance. Their opinions come very close to the unfinished text by Thomas Aquinas De regno ad regem Cypri. Following this, chronicle-writers designate as an ideal ruler a prince governing according to the laws of God and espousing the medieval ethic doctrine of four cardinal virtues. In the eyes of their readers, the authors thus determined who was to be the rex iustus et pacificus, or the rex tyranus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191352