Počet záznamů: 1

Suisei, Sekai no Shumatsu to Barajujushiso no Ryuko - Cheko Purotesutanto Chishikijin no Shumatsuronteki Taibou

 1. 1.
  0351629 - FLU-F 2011 RIV JP jap M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Suisei, Sekai no Shumatsu to Barajujushiso no Ryuko - Cheko Purotesutanto Chishikijin no Shumatsuronteki Taibou.
  [The Comet of 1618, the End of the World and the Rosicrucian Furore: The Eschatological Expectations of the Czech Protestant Intellectuals at the Beginning of the Thirty Years War.]
  Yuai to Himitsu no Yoroppa Shakai Bunkashi. Tokyo: University of Tokyo Press, 2010 - (Fukasawa, K.; Sakurai, M.), s. 133-154. ISBN 978-4-13-026138-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: astrology * eschatology * Rosicrucians * Czech Protestants * 17th century
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Honronbun wa, sanjunen-senso boppatsuji no cheko protestant chisikijin no aidadeno gakumonteki gensetsu, oyobi sesji-senden niokeru, shumatsuronteki na kouzu ni tsuite ronjite iru. Daiichi ni atsukawareruno wa, 1618nen no suisei ni mirareruyoua tenmongenshou ga, tenmongakutekini ronjiraretdakede naku, sinni no arawareto site ronjirareta ten de ari, sore wa shumatsuronteki kitai wo tsuyomerukototo natta. Dainini atsukawareruno wa, cheko boumei-chisikijin niyoru sekai-shi ni kansuru chosaku de aru. Korera wa shumatsuronteki na wakugumi wo mochii, sekai no shumatsu no jiki wo keisan shitsutsu, Bohemia-shi wo sono bunmyaku ni ichizukeyou to shite iru. Daisan ni, barajuji-sengen ni tsuite, cheko de kanshin ga motareteita koto wo shimesu atarashii shiryou ga shimesareru. Barajuji no chosaku wa, akirakani cheko no protestant chishikijin no ichibu wo miryoushi, shuumatsuronteki kita iwo zentaitoshite atooshisurukoto ni nattta.

  The paper focuses on the eschatological schemes within the learned scholarly discourse and within the political propaganda among the Czech Protestant Intellectuals at the beginning of the Thirty Years War. First, it discusses astronomical phenomena such as the comet of 1618 which were widely commented both in astronomical terms and as divine signs and which reinforced eschatological expectations. Secondly, chronological works on world history compiled by the Czech exiles are analysed. These treatises used eschatological frameworks and attempted to calculate the end of the world while placing Bohemian history into this context. Thirdly, the new evidence on Czech interest in Rosicrucian manifestos is presented. Rosicrucian writings clearly fascinated some of the Czech Protestant intellectuals and supported general eschatological expectations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191340