Počet záznamů: 1

Maďarská kodifikace soukromého práva se zřetelem k právu rodinnému

 1. 1.
  0351607 - USP-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vostrá, Lenka
  Maďarská kodifikace soukromého práva se zřetelem k právu rodinnému.
  [Hungarian Codification of Private Law with Regard to Family Law.]
  Právník. Roč. 149, č. 12 (2010), s. 1263-1273 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: Hungarian private law * family law * family protection
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Rozhodnutím kodifikační komise se rodinné právo stává součástí návrhu nového maďarského občanského zákoníku. Úprava rodinného práva obsahuje zásady ochrany manželství a rodiny, zásadu garantování rovných práv jak manželů, tak i ve vztahu mezi rodičem a dítětem a zásadu ochrany dítěte a jeho zájmů.

  As a result of the Codification Commission´s decision, Family Law becomes a part of the new Hungarian Civil Code draft. The legal regulation of Family Law covers the principles of matrimony and family protection, the principle of ensuring equal rights between spouses as well as between a parent and a child, and the principle of protection of children and their interests.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191321