Počet záznamů: 1

Šlechta a města pozdního středověku: konfrontace či koexistence?

 1. 1.
  0351564 - HIU-Y 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  Šlechta a města pozdního středověku: konfrontace či koexistence?.
  [The nobility and the towns in the Late middle ages: Confrontation or coexistence?.]
  Stredoveké město ako miesto stretnutí a komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010 - (Lukačka, J.; Štefánik, M.), s. 225-237. ISBN 978-80-970302-1-6
  Grant CEP: GA ČR GA404/09/0897
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: middle ages * towns * nobility
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je zaměřena na typologii komunikace mezi šlechtou a městy. Tato se velkým dálem vztahovala k majetkovým záležitostem, ekonomickým vazbám a sociálním vztahům. Jakkoli na centrální úrovni byl dominantním rysem "komunikace" spíše konflikt, prameny dokumentující lokální vztahy ukazují na koexistenci a přejímání reprezentativních forem životního stylu.

  A study presents a typology of communication between nobility and towns. This mostly referred to the type of property, economic and social affairs. Although the conflicts dominated in the central level of "communication", the evidence of coexistence and imitation of representative forms of lifestyle can be found in the sources documenting the local relations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191291