Počet záznamů: 1

Způsob výroby opticky čistých stereomerů silybinu A a silybinu B

 1. 1.
  0351518 - MBU-M 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Křen, Vladimír - Gažák, Radek - Marhol, Petr - Monti, D. - Riva, S.
  Způsob výroby opticky čistých stereomerů silybinu A a silybinu B.
  [Method of the preparation of optically pure stereomers of silybin A and silybin B.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 05.11.2010. Číslo patentu: 302204
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06010; GA MŠk OC09045; GA ČR(CZ) GA303/08/0658; GA MŠk(CZ) ME10027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: enzymatic separation * silybum marianum * silybin A and B
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1455237&lan=cs

  Vynález se týká enzymové separace diastereomerů silybinu A a B z přírodního silybinu, izolovaného z plodů ostropestřce mariánského (Silybum marianum) pomocí mikrobiální lipasy. Silybin je účinný antioxidant a chemoprotektivní látka, jeho čisté stereomery A a B se podstatně liší v biologických aktivitách. Silybin B má na rozdíl od silybinu A estrogenní účinky a je mnohem účinnější proti nádorům prostaty

  The invention is concerned in enzymatic separation of diastereomers of silybin A and B from natural silybin, isolated from the seeds of Milk Thistle (Silybum marianum) using microbial lipase. Silybin is effective antioxidant and chemoprotective compound, its pure stereomers A and B substantially differ in biological activities. Silybin B has estrogenic activity in contrast to silybin A and it is much more effective against prostate tumors
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191254