Počet záznamů: 1

Anafora

 1. 1.
  0351432 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Peregrin, Jaroslav
  Anafora.
  [Anaphora.]
  Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 2010, s. 193-214. ISBN 978-80-7007-325-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/07/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: anaphora * dynamic logic * discourse
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Logika se tradičně vyhýbala takovým výrazům, jako jsou třeba zájmena . Pokud však chceme zcela přímočaře reglementovat úsudky, jak bývají vyjadřovány v přirozeném jazyce, ani takové výrazové prostředky nemůžeme obejít. Jejich logické zachycení je navíc pozoruhodné tím, že vede ke zcela novým druhům logik - k tzv. dynamickým logikám, které jsou představeny v tomto textu. Využití těchto logik pro logickou analýzu jazyka pak vede ke změna tradičního pohledu na tento jazyk - začínáme ho nahlížet jako nástroj diskurzu odvíjejícího se v čase.

  Logic traditionally avoided such expressions as, for example, pronouns. However, if we want to regiment arguments as they are being articulated in natural language in a straightforward way, we cannot avoid even this kind of expressions. Their logical capturing is, moreover, remarkable because it leads to a brand new kind of logics - to the so called dynamic logics, which are surveyed in this text. The employment of these logics for the logical analysis of language then leads to a change of the traditional perspective on this language - we start to see it as a tool of discourse evolving in time.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191189