Počet záznamů: 1

Kvantifikátory

 1. 1.
  0351428 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlasáková, Marta - Peregrin, Jaroslav
  Kvantifikátory.
  [Quantifiers.]
  Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 2010, s. 55-82. ISBN 978-80-7007-325-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/07/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: quantifiers * existence * universe of discourse * definite descriptions
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kvantifikátory jsou primárně logickým nástrojem reglementace těch vět přirozeného jazyka, které něco vypovídají o některých, případně všech členech určitého souboru; sekundárně jsou však využívány k analýze mnohem širšího spektra výrazů přirozeného jazyka, například určitých popisů. Tvoří základ (klasického) predikátového počtu, jenž je obvykle brán za tzv. standardní logiku. Text je přehledem základních technik použití kvantifikátorů pro logickou analýzu přirozeného jazyka a problémů, které v souvislosti s takovou analýzou vyvstávají. Dotýká se i problémů zobecňování kvantifikátorů poza meze standardního predikátového počtu.

  Quantifiers are primarily the logical tool of regimentation of those sentences of natural language that speak about some, or every member of a collection; secondarily they are used for the analysis of a much wider spectrum of expressions of natural language, e.g. definite descriptions. They form the basis of the (classical) predicate calculus, which is usually considered as the so called standard logic. The text is an overview of the basic techniques of the use of quantifiers for the logical analysis of natural languages and of the problems that arise in connection with such an analysis. It also tackles the problem of generalizing quantifiers behind the border of the standard predicate calculus.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191185