Počet záznamů: 1

Modální modifikárory

 1. 1.
  0351427 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Svoboda, Vladimír
  Modální modifikárory.
  [Modal modifiers.]
  Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 2010, s. 117-152. ISBN 978-80-7007-325-4
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/07/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: modal modifiers * deontic modifiers * epistemic modifiers * possible world semantics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kapitola nabízí přehled specifických logických prostředků vytvořených pro zachycení inferenčních vztahů modálních vět. Zabývá se nejen větami obsahujícími klasické modální modifikátory (nutné, možné), ale také analýzou vět s deontickými a epistemickými modifikátory.

  The chapter surveys the specific logical means designed for capturing inferential relation of modal sentences. It concerns not only sentences containing classical modal modifiers (necessarily, possible) but also sentences with deontic and epistemic modifiers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191184