Počet záznamů: 1

Detekce poškození Mg slitin nelinearní ultrazvukovou spektoskopií

 1. 1.
  0351377 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kober, Jan - Převorovský, Zdeněk - Trojanová, Z.
  Detekce poškození Mg slitin nelinearní ultrazvukovou spektoskopií.
  [Damage detection in Mg-alloys by nonlinear ultrasonic spectroscopy.]
  Defektoskopie 2010 NDE for Safety. Brno: University of Technology Brno, 2010 - (Mazal, P.; Pazdera, L.), s. 325-331. ISBN 978-80-214-4182-8.
  [NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2010 /40./. Plzeň (CZ), 10.11.2010-12.11.2010]
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FR-TI1/274
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nonlinear wave modulation spectroscopy * Mg alloys * Nondestructive Evaluation of Materials (NDE)
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Na plochých zkušebních tělesech z hořčíkových slitin byl metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie (NEWS) testován výchozí stav různě připravených vzorků. K nedestruktivnímu hodnocení byla použita dvou-frekvenční NEWS metoda - nelineární vlnově modulační spektroskopie (NWMS). Na základě spekter naměřených signálů byly vyhodnocovány nelineární parametry. Získané parametry byly porovnány s výsledky vizuálního pozorování zkušebních těles na výskyt defektů a s výsledky metalografické analýzy a byla diskutována jejich závislost.

  The localization of acoustic emission (AE) sources by procedures using artificial neural networks (ANN) represents today highly effective alternative approach to classical triangulation algorithms. The main problems are in the collecting sufficiently extensive training and testing data sets together with the non portability of particular trained network to any other object. Recently, the ANN based AE source location method has been improved by using so-called signal arrival time profiles to overcome both limitations. This way of signal arrival time characterization enables ANN training on numerical models and allows the application of learned ANN on real structures of various scales and materials. In this paper, the method is upgraded and localization results are illustrated on experimental data obtained during pen-tests on a model roof I-beam and an aircraft structure part. General application possibilities of the method variations for different sensor configurations are also discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191143