Počet záznamů: 1

Mluvící subjekt v Jinak než být: od desintegrace k jedinečnosti

 1. 1.
  0351374 - FLU-F 2011 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Bierhanzl, Jan
  Mluvící subjekt v Jinak než být: od desintegrace k jedinečnosti.
  [The speaking subjekt in Otherwise than being: from desintegration to unicity.]
  Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 6, č. 4 (2010), s. 1-7 ISSN 1336-6556
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: speaking subjekt * selfhood * Levinas
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=308

  Můj příspěvek bude vycházet z knihy Jinak než být a pokusím se v něm načrtnout vztah mezi řečí jakožto Říkáním a subjektivitou, vztah, jež považuji za veskrze problematický . Levinasova pozice, jíž se budu v tomto referátu zabývat, se dá v hrubých rysech shrnout do následujícího tvrzení: jakmile mluvím s jiným, již nejsem stejný.

  My paper will focus on Levinas' work Otherwise than being and I will try to sketch the problematic relation between language as Saying and the subjekt. Levinas' position could be resumed, in a simplified way, into this assertion: when I am speaking with the other, I am not the same yet.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191140