Počet záznamů: 1

Knihtisk a knižní kultura baroka v Olomouci

 1. 1.
  0351231 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pumprla, Václav
  Knihtisk a knižní kultura baroka v Olomouci.
  [Book printing and culture of baroque in Olomouc.]
  Olomoucké baroko. Výtvarná kultura, 1620-1780. 2. Katalog. Olomouc: Muzeum umění, 2010 - (Jakubec, O.; Perůtka, M.), s. 437-444. ISBN 978-80-87149-39-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: book print * art
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Stať v katalogu výstavy pojednává o dějinách knihtisku v Olomouci v letech 1620-1780. Vypočítává jednotlivé tiskaře, jejich význačná díla a dějinné okolnosti v době jejich činnosti. Celé vyznačené období je pokryto tiskařskou činností, i když do něho zasáhla třicetiletá válka a na jejím konci okupace Olomouce švédskými vojsky v letech 1642-1650. Znatelný je posun v činnosti v době osvícenství.

  Main body in the exhibition catalog disserts on history of book printing in Olomouc in 1620-1780. It presents individual printers, their important works and historical factors in the age of their activity. The whole period in question is covered with book printing, even though it was hit with Thirty years‘ war and at its end Olomouc occupated by swedish army in 1642-1650. There is a noticeable shift in the age of enlightment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191030