Počet záznamů: 1

Vliv neideálního motoru na stabilitu kmitající soustavy

 1. 1.
  0351157 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Půst, Ladislav - Radolfová, Alena
  Vliv neideálního motoru na stabilitu kmitající soustavy.
  [Influence of non-ideal driving motor on stability of vibrating system.]
  Interaction and Feedbacks 2010 - Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i, 2010 - (Zolotarev, I.), s. 87-92. ISBN 978-80-87012-29-1.
  [Interactions and Feedbacks 2010 /17./. Praha (CZ), 23.11.2010-24.11.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/0282
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-ideal motor * limited power * unstable oscillations
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Je analyzováno kmitání mechanického systému s jedním stupněm volnosti rozkmitávaného elektromotorem s omezeným výkonem a setrvačností. Rovnice popisující ustálené a přechodové pohyby jsou odvozeny pomocí metody středních hodnot. Byly určeny nestabilní části rezonančních křivek a odvozena výpočtová metoda pro analýzu pohybu v těchto nestabilních oblastech.

  Vibrations of mechanical 1DOF system excited by electric driving motor with limited power and inertia were analysed. Equations describing stationary and transient motions are derived by means of averaging method. Unstable section of response curves was ascertained and computing method for analysis of motion inside this section derived.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190967