Počet záznamů: 1

Heinrich sv. pán d’Elvert – brněnský poslanec, moravský šlechtic a německý liberál

 1. 1.
  0351075 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cibulka, Pavel
  Heinrich sv. pán d’Elvert – brněnský poslanec, moravský šlechtic a německý liberál.
  [Heinrich baron d’Elvert – member of parliament from Brno, Moravian nobleman and German liberal.]
  JUDr. Václav Kounic a jeho doba. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009 - (Malíř, J.; Rája, M.), s. 259-278. Země a kultura ve střední Evropě, 12. ISBN 978-80-86488-61-5
  Grant CEP: GA ČR GA409/07/1194
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: liberalism * nationalism * Moravian Germans
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Heinrich d’Elvert (1853-1926) představoval jednu z nejvýraznějších politických osobností německé Moravy v závěrečném období existence habsburské monarchie. Vstoupil do politiky v prosinci 1894 kandidaturou do brněnského obecního zastupitelstva. Roku 1895 následovala volba do brněnské městské rady, v roce 1896 volba do zemského sněmu a o rok později i do poslanecké sněmovny říšské rady. Roku 1897 byl zvolen do pětičlenného výkonného výboru Německé pokrokové strany na Moravě, roku 1900 se stal předsedou strany. V jejím vedení zůstal až do první světové války. D’Elvert do německé politické praxe uvedl myšlenku oddělení moravských Němců a Čechů ve všech sporných oblastech veřejného zájmu, která se nakonec uplatnila při uzavření moravského vyrovnání roku 1905. Předsedal spolkům Deutsch-mährischer Volksbildungsverein a Verein der (deutschen) Staatsbeamten a působil i v předsednictvu spolku Deutsches Haus v Brně.

  Heinrich d’Elvert (1853-1926) was one of the most outstanding political figures in German Moravia in the final period of existence of the Habsburg monarchy. He entered politics in December 1894 when he was a candidate for the municipal board in Brno. Election to the Land Assembly followed in 1896 and a year later came election to the parliament of the Imperial Council. He was elected as a member of the executive committee of the German Progressive Party in Moravia, which was formed by 5 members; in 1900 he became a leader of the party. He stayed in the party management until World War I. In the German political discursus D’Elvert introduced the idea of separation of Moravian Germans and Czechs in all disputative areas of public interest, which finally came into being during the Moravian Compromise in 1905. He was a chairman of the Deutsch-mährischer Volksbildungsverein and Verein der (deutschen) Staatsbeamten and participated in the management of the German House in Brno.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190905