Počet záznamů: 1

Mladobronzový depot (?) z Pyšel, okr. Benešov

 1. 1.
  0351059 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ernée, Michal - Smejtek, L.
  Mladobronzový depot (?) z Pyšel, okr. Benešov.
  [Late Bronze depot (?) from Pyšely, distr. Benešov.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 23, - (2010), s. 111-123 ISSN 0231-8237
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Late Bronze Age * depots of bronze objects
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V 90. letech bylo v obci Pyšely nalezeno několik bronzových předmětů, které datujeme do intervalu BzD-HaA2, HaB3. Nálezy interpretujeme jako pozůstatky postupně ukládaných souborů bronzových předmětů nebo jednotlivých bronzů. Pyšely leží v řídce osídlené okrajové zóně osídlení popelnicových polí a nálezy mohou indikovat možný průběh komunikace směrem do jižních Čech.

  In the nineties several bronze objects were discovered in Pyšely, which we date to the interval BzD-HaA2, HaB3. We interpret the finds as the relics of subsequently deposited sets of bronze objects or individual bronzes. Pyšely is situated in the sparsely inhabited peripheral zone of urnfield settlement and the finds can indicate possible communication route to South Bohemia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190893