Počet záznamů: 1

Anvendelse av 6-(4-hydroksybenzylamino)purin til kosmetiske formal

 1. 1.
  0351020 - UEB-Q 2011 RIV NO nor P - Patentový dokument
  Lenobel, René - Strnad, Miroslav - Doležal, Karel - Popa, Igor - Holub, Jan - Werbrouck, S. - Zatloukal, Marek
  Anvendelse av 6-(4-hydroksybenzylamino)purin til kosmetiske formal.
  [The application of 6-(4-hydroxybenzyamino)purine for cosmetic use.]
  Oslo: Oslo Patentkontor AS, 2010. Vlastník: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 02.02.2004. Datum udělení patentu: 18.10.2010. Číslo patentu: NO329434
  Grant CEP: GA ČR GA301/08/1649
  Klíčová slova: 6(4-benzylamino)purine * cosmetics * heterocycle
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  http://v3.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=NO&NR=329434B1&KC=B1&FT=D&date=20101018&DB=EPODOC&locale=en_EP

  Heterocykliske derivater basert på N6-substituert adenin som har antikreft, mitotiske, immunosuppressive og antisenescente egenskaper for plante, animalske og humane celler samt fremgangsmåter for deres fremstilling. Det er også beskrevet farmasøytiske sammensetninger, kosmetiske preparater og vekstregulatorer som inneholder disse derivater som aktive bestanddeler samt bruken av disse derivater for fremstilling av medikamenter, kosmetiske preparater i bioteknologiske prosesser i kosmetika og i agrikultur.

  Heterocyclic derivatives based on N6-substituted adenine that have anticancer, mitotic, immunosuppressive and antisenescence properties of plant, animal on human cells. There are also described farmaceutical compositions, cosmetic preparations and growth regulators containing these derivatives as active ingredients and are currently using these derivatives for manufacturing of drugs, cosmetic products in biotechnological processes in cosmetics and in agriculture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190864