Počet záznamů: 1

Pseudacyklin a způsob indikace houby Pseudallescheria boydii

 1. 1.
  0350951 - MBU-M 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Havlíček, Vladimír - Kuzma, Marek - Sklenář, Jan - Žabka, Martin - Nedvěd, Jan - Novák, Petr
  Pseudacyklin a způsob indikace houby Pseudallescheria boydii.
  [Pseudacyclin and means of an identification of a fungus Pseudallescheria boydii.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 29.07.2009. Číslo patentu: 300904
  Grant CEP: GA MŠk LC07017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: pseudacyclin * Pseudallescheria boydii * mass spectromety
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1069508&lan=cs

  Pseudacycliny jsou sekundární metabolity, izolované z mikromycety Pseudallescheria boydii. Tvoří cyklickou strukturu, která obsahuje sekvenci aminokyselin Orn – Phe – Pro – Ile, jejíž cyklus uzavírá peptidická vazba vytvořená pomocí aminoskupiny na Cγ Orn s karboxylovou skupinou poslední aminokyseliny a boční řetězec o sekvenci acetyl – Ile, který je na cyklickou strukturu vázán peptidickou vazbou vytvořenou přes karboxylovou skupinu na C1 jeho Ile a aminoskupinou na Cα Orn. Pseudacycliny jako specifické produkty sekundárního metabolismu patogenní mikromycety Pseudallescheria boydii jsou použitelné k indikaci této houby v organismu a slouží jako porovnávací standardy při analýze pomocí hmotnostní spektrometrie

  Pseudacyclins are secondary metabolites isolated from a filamentous fungus Pseudallescheria boydii. They reveal a cyclic-like structure which is represented by a cyclopeptide backbone consisting of an amino acid sequence: ornithine – phenylalanine – proline – isoleucine – the fifth amino acid. This cycle is completed by a peptide bond condensed from an amino group on a Cδ of ornithine and a carboxyl group of the fifth amino acid, which is variable. The peptides further contain a side chain represented by a second variable residue, which is the sixth amino acid bound to the cyclopeptide skeleton. The attachment is made through a peptide bond originated from the condensation of the amino group at Cα of ornithine and carboxyl group of this sixth amino acid residue. Pseudacyclins as specific products of secondary metabolism of a pathogenic filamentous fungus Pseudallescheria boydii are useful as disease markers
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190809